เมื่อกัญชาปลดล็อกแล้วหลายคนก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชากันมากขึ้น และในเรื่องของกัญชาแล้วก็ยังมีเรื่องของกัญชงที่หลายคนยังคงสับสนอยู่ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เพราะมีชื่อคล้ายกันและรวมถึงลำต้นก็มีความคล้ายกันจนแยกแทบไม่ออก และก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่ามันต่างกันตรงไหน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดียวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าพืช “กัญชง” และ “กัญชา” กันเลยดีกว่า

กัญชงและกัญชาแตกต่างกันอย่างไร ? การประยุกต์ใช้น่าสนใจมาก

กัญชงคืออะไร

กัญชง เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ตระกูลเดียวกับกัญชา โดยมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพและตัวสาระสำคัญที่นำมาใช้ โดยลักษณะของลำต้นจะสูงกว่ากัญชา และจำนวนแฉกของกัญชงจะมีเฉลี่ยอยู่ที่ 7 – 11 แฉก ก่อนที่กัญชาจะถูกปลดล็อก ตัวกัญชงเองก็อยู่ในกลุ่มของสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ด้วยเช่นกัน

สำหรับตัวสาระสำคัญที่อยู่ในกัญชงก็จะมีทั้ง THC และสาร CBD อยู่ในตัวมันด้วยเช่นกัน แต่ถ้าให้เทียบกับกัญชาแล้วยังมีปริมาณที่น้อยกว่า โดยส่วนมากแล้วกัญชงมักจะใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่า เพราะด้วยตัวเส้นใยที่มีปริมาณมากกว่าและคุณภาพสูงกว่ากัญชา จึงนำมาใช้ทำสิ่งทอเสื้อผ้า ทำกระดาษ รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องสำอางก็ด้วย

กัญชาคืออะไร

กัญชาก็เป็นพืชวงศ์ตระกูลเดียวกับกัญชง แต่มีการแบ่งย่อยอีกหลายสายพันธุ์ โดยลักษณะทางกายภาพจะมีลำต้นเตี้ยเป็นพุ่ม แตกกิ่งก้านมากกว่ากัญชง และตัวใบจะมีแฉกประมาณ 5 – 7 แฉกเท่านั้น สำหรับสารที่ได้จากกัญชาก็เหมือนกับกัญชงเลยคือมีทั้งสาร CBD และ THC แตกต่างกันที่ปริมาณของสารมากกว่า

ความแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชา

สำหรับความแตกต่างของกัญชงและกัญชาก็มีความแตกต่างกันทางด้านของกายภาพลักษณะลำต้น ใบ รวมถึงสารที่ได้ก็มีปริมาณแตกต่างกัน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในด้านของสารที่มีความตรงข้ามกัน โดยกัญชงจะมีสาร THC น้อยกว่ากัญชา ส่วนกัญชาจะมีสาร CBD น้อยกว่ากัญชง

สรุป

สำหรับกัญชงจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่าเพราะด้วยเส้นใยของมันมีมากกว่ากัญชาจึงเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมนั้น ส่วนกัญชาจะถูกนำมาใช้ในเชิงการแพทย์ รวมถึงสกัดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการรักษาและการสันทนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาผลิตเป็นน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ลมชัก คลายความวิตกกังวล รวมถึงการเจริญอาหาร ซึ่งเพื่อนๆ สามารถศึกษาคุณประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมได้